Fotky

11. expedice - Lipari (2013)

 

2013_08_24 YACHTMENI Lipari 2013

Yachtmeni - 11. expedice, Lipary, fotky

 

Marčellův výběr:

 Yachtmeni - 11. expedice, Lipary, fotky 

Kontakt

Yachtmeni z.s. Nikoly Tesly 3
Praha 6
160 00
yachtmeni.cz@gmail.com